Bestellen

Kies hieronder een pakket.

Alle Alarmsystemen worden gebruiksklaar afgeleverd met een oplaadstation!


Meest Gekozen

Veiligheidspakket

A

€ 24,95

per maand

Eigen contactpersoon

Contactpersoon zelf verantwoordelijk

voor opvolging

Gebruik van de APP
Met dit pakket zult u zelf maximaal drie telefoonnummers moeten aandragen van naasten of bekenden die u ten hulp kunnen komen indien u dat nodig heeft. Bij een SOS-melding of valalarm zullen al deze personen een SMS ontvangen met daarin het type alarm en uw locatie. Vervolgens wordt er ook ultgebeld naar deze telefoonnummer op volgorde van opgave. Het systeem zal net zo lang blijven bellen tot er een spreek/luisterverbinding tot stand is gebracht met één van contactpersonen.

Veiligheidspakket

B

€ 29,90

per maand

Melding naar onze meldkamer

Meldkamer zet uw melding door naar

noodinstanties of contactpersoon

24/7 bereikbaar

Gebruik van de APP


Met dit pakket zal uw alarmmelding altijd terechtkomen bij onze meldkamer. Onze centralisten zijn 24-uur per dag berelkbaar. Zij vangen uw melding af en zijn bevoegd direct een hulpinstantie in te schakelen indien noodzakelijk. Ook zullen zij uw doorgegeven contactpersonen op de hoogte stellen als er is gebeurd.

Veiligheidspakket

C

€ 34,95

per maand

Melding naar onze meldkamer

Meldkamer zet uw melding door naar

noodinstanties of contactpersoon

Meldkamer stuurt een hulpverlener langs

aan huis indien nodig

24/7 bereikbaar

Gebruik van de APP

Met dit pakket staat u ook indirect contact met onze meldkamer, maar zal er in het ulterste geval ook een hulpverlener ter plaatse komen. De meldkamer zal in eerste instantie de contactpersonen op de hoogte brengen, mochten deze niet staat zijn om te helpen dan wordt er een hulpverlener ingeschakeld.

Back To Top